Uw account

C# / .NET assessment, toets en programmeer oefening

Deze toets gaat over C# en .NET Framework en is beschikbaar in het Engels. De kandidaat wordt gevraagd een code te schrijven voor een bepaald onderwerp. Die code wordt dan uitgevoerd en geanalyseerd.

Per toets of per vraag kan een tijdslimiet worden gekoppeld. Als de tijdslimiet is ingesteld voor de hele toets dan kan de kandidaat tussen de verschillende onderdelen navigeren

De toetsvragen worden geselecteerd uit een database van ongeveer 60 vragen over de volgende onderwerpen:

C# taal en functies

Kerntaken van C# en zijn data types, voorwaardelijke operators, loop, mono multidimensional arrays, exceptions, collections, values en referentie types. Gedegen kennis van de C# syntax valt hier ook onder.

Toegepaste C# (bestanden, databases...)

Dagelijkse handelingen en problemen: bestandsbeheer (alleen lezen, kopiëren, map-lijsten), XML bestandsbeheer, gebruik van databases (databases gebruiken en aanpassen), gebruikelijke termen.

C# objects and design

Geavanceerde objecten en toegepaste concepten (constructors, attributes, methods and properties, visibility), inheritance (late binding, overriding, interfaces) and usual patterns (singleton, factory, ...).

Algoritmen

Elke toets wordt afgesloten met een algoritmische vraag waarvan de moeilijkheidsgraad is afgestemd op de beantwoorde vragen. Met deze vraag wordt niet de kennis van de taal getoetst maar de capaciteit om met de taal een wiskundig probleem op te lossen.

Programmeertoets voorbeeld vraag
Demo Toets
  • 4 vragen
  • Gemiddelde tijd: 8 minuten
  • Online toets
  • Score op schaal 1 tot 3
Doe een demo toets
  • 10 vragen
  • Gemiddelde tijd: 30 minuten
  • Online toets
  • Direct digitaal vaardigheidsrapport
Koop