C# / .NET assessment, toets en coderings oefening

  Deze toets gaat over C# en .NET Framework en is beschikbaar in het Engels. De kandidaat wordt gevraagd een code te schrijven voor een bepaald onderwerp. Die code wordt dan uitgevoerd en geanalyseerd.

  Aan de gehele toets of aan elke vraag kan een tijdslimiet worden gekoppeld. Als de tijdslimiet is gesteld voor de gehele toets kan de kandidaat tussen de verschillende onderdelen navigeren

  De toetsvragen worden geselecteerd uit een database van ongeveer 60 vragen over de volgende onderwerpen:

  C# taal en functies

  Kerntaken van C# en zijn data types, voorwaardelijke operators, loop, mono multidimensional arrays, exceptions, collections, values en referentie types. Gedegen kennis van de C# syntax valt hier ook onder.

  Toegepaste C# (bestanden, databases...)

  Dagelijkse handelingen en problemen: bestandsbeheer (alleen lezen, kopiëren, map-lijsten), XML bestandsbeheer, gebruik van databases (databases gebruiken en aanpassen), gebruikelijke termen.

  C# objects and design

  Geavanceerde objecten en toegepaste concepten (constructors, attributes, methods and properties, visibility), inheritance (late binding, overriding, interfaces) and usual patterns (singleton, factory, ...).

  Algoritmen

  Elke toets wordt afgesloten met een algoritmische vraag waarvan de moeilijkheidsgraad is afgestemd op de beantwoorde vragen. Met deze vraag wordt niet de kennis van de taal getoetst maar de capaciteit om met de taal een wiskundig probleem op te lossen.

  Coderings toets voorbeeld vraag
  Demonstration Assessment test
  • 4 vragen
  • Gemiddelde tijd: 8 minuten
  • Online toets
  • Schaal 1 tot 3
  • 10 vragen
  • Gemiddelde tijd: 30 minuten
  • Online toets
  • Direct digitaal vaardigheidsrapport

  Voer een geldig e-mail adres in.