• Ons aanbod
  • >
  • Isograd assessment diensten

Maatwerk toets en certificerende examens

Het principe

Het online toets platform van Isograd kan ook worden gebruikt voor maatwerk toetsen en certificering voor elk vakgebied. Externe partijen kunnen gebruik maken van de Isograd technologie en zo een certificering en toetsen creëren speciaal gericht op hun vakgebied.

Waarom ISOGRAD?

  • Unieke technologie en methodiek van Isograd – de standaard in de toets wereld
  • Beheer alle toets deelnemers via het online platform
  • Toetsen op maat aan te passen: onderwerpen, vragen algoritme, vraag typen, type resultaat, rapportages
  • Scores worden bepaald op basis van wiskundige modellen
  • Verschillende licentiemodellen mogelijk
  • Isograd’s kwaliteitstandaard en toets review proces
  • Isograd technische support voor toets kandidaten

Hoe werkt het?

De toets opdrachten

Samen ontwikkelen we richtlijnen voor het creëren en valideren van de toets opdrachten. De maatwerk toets opdrachten worden door ons team verwerkt. Ons team beoordeelt iedere vraag op basis van onze hoge kwaliteitsstandaarden.

De vragen variëren van open vragen, multiple choice, rubriceren, koppelen, slepen en neerzetten, een psychometrische test (op een schaal van 1 tot n), een lijst, of opdrachten rechtstreeks in een applicatie (als de toets over een applicatie gaat). De kandidaat voert de opdracht uit in de applicatie, b.v. in Excel.

Samen ontwikkelen we een passend algoritme om de vragen te selecteren (adaptief, opvolgend, aan de hand van vorige antwoorden, systematisch) en de scoringsmethode om het resultaat te kunnen berekenen.

Zodra de toets een aantal keer is gemaakt, wordt de moeilijkheidsgraad van de Isograd toets statistisch gekallibreerd.

Toets Parameters

Elke toets parameter kan worden aangepast: het startscherm dat de kandidaat ziet, de manier van navigeren tussen de vragen, het resultaatscherm, de duur van de toets en meer.

De toets sessie

In het Isograd online toets platform worden de kandidaten beheerd o.a: groepen aanmaken, groepen beheren, deelnemers vanuit Excel importeren of exporten, e-mail voor het uitnodiging of herinneren van deelnemers, rapportages aan te passen, toets sessies aan te maken, extra examentijd voor dyslexie, online examentoezicht, etc. Isograd technische support is beschikbaar voor de gebruikers van het online platform, maar ook voor deelnemers die een toets afnemen.

Wilt u meer informatie ?
bel ons op +31 (0)10 302 12 48